دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گروه آموزشی زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه استان سیستان و بلوچستان

ویژه

منتخبین طراحی سوال برتر

پایه دوازدهم   سمیه رضایی کخا    ناحیه ۲

پایه یازدهم   حمیده جمشیدزهی   سراوان

ویژه

ارزیابی عملکرد نواحی ومناطق استان

رتبه اول       سراوان                   سرکار خانم شهرزاده شیخ زاده

رتبه دوم        ناحیه ۲ زاهدان     سرکار خانم سمیه رضایی کخا

رتبه سوم      چابهار وکنارک       سرکار خانم فاطمه بامدی و خانم پورمحمدی

 

ویژه

برنامه عملیاتی گروه آموزشی زبان انگلیسی استان

برنامه عملیاتی گروه آموزشی زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه استان سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی ۹۸ – ۹۹ از پیوند زیر قابل دریافت است.

 

برنامه_عملیاتی_استان_سیستان_وبلوچستان

گزارش جلسه

جلسه گروه آموزشی زبان انگلیسی متوسطه دوم استان سیستان و بلوچستان در مورخه ۱۳۹۸/۹/۱۹ در محل گروههای آموزشی استان برگزار گردید.در این جلسه در خصوص آموزش مهارت شنیداری براساس سطح دانش آموزان همراه با نمونه کارهای کلاسی، معرفی سایت های مفید وعلمی آموزش شنیداری وشیوه برگزاری شبه نهایی گفتمان صورت گرفت.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.