دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گروه آموزشی زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه استان سیستان و بلوچستان

ویژه

کسب رتبه نخست کشوری جشنواره خوارزمی

 

کسب رتبه اول جشنواره نوجوان خوارزمی در محور زبان انگلیسی  را خدمت استاد فرهیخته ،زحمتکش و صبور جناب آقای بهرادفر و دانش آموزان عزیزشون هستی جهانتیغ  و دیانا جمالزهی تبریک عرض میکنیم.

 

ویژه

منتخبین جشنواره فیلم آموزشی وطراحی سوال ۹۷-۹۸

شهرزاد شیخ زاده  طراحی سوال دوازدهم – نوبت دوم سراوان
محمداویس پیام  تولید فیلم ومحتوی الکترونیکی
سراوان
دین محمد پیام  طراحی سوال دوازدهم- نوبت اول سراوان
ویژه

برنامه عملیاتی گروه آموزشی زبان انگلیسی استان

برنامه عملیاتی گروه آموزشی زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه استان سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی ۹۷ – ۹۸ از پیوند زیر قابل دریافت است.

برنامه_عملیاتی_سیستان_وبلوچستان۹۷

Training English Websites

 Training English websites

۱٫ Podcasts In English: http://podcastsinenglish.com/

۲٫ British Council: https://learnenglish.britishcouncil.org/…/elementary-podcas…

۳٫ Study TV: http://studytv.vn

۴٫ ELT Podcast: http://eltpodcast.com/

۵٫ English LingQ: http://englishlingq.com/

۶٫ BBC: http://www.bbc.co.uk/podcasts/series/tae

۷٫ VOA: http://learningenglish.voanews.com/podcast/0.html

۸٫ ESL CuLips: http://esl.culips.com/

۹٫ Better@English: http://www.betteratenglish.com/be-episode-archives

۱۰٫ Teacher Luke: http://teacherluke.co.uk/

۱۱٫Business English Podcast: http://www.businessenglishpod.com/

۱۲٫ Splendid Speaking: http://splendidspeaking.podomatic.com/

۱۳٫ History of English Podcast: http://historyofenglishpodcast.com/

۱۴٫ Pronuncian: http://www.pronuncian.com/Podcast/

۱۵٫ English Fluency Now: http://englishfluencynow.com/podcast/

۱۶٫ English Teacher John: http://englishteacherjohn.com/podcast/

۱۷٫ ESL Podcast: http://www.eslpod.com/website/show_all.php

۱۸٫ English Club: https://edition.englishclub.com/category/podcasts/

۱۹٫ Connection Not Perfection: http://allearsenglish.com/episodes/

۲۰٫ US Department of State: http://americanenglish.state.gov/…/voa-podcasts-shows-speci…

۲۱٫ Gentlemint Podcast: http://podcast.gentlemint.com/

۲۲ Podcast of ice and fire: http://podcastoficeandfire.com/

۲۳٫ Podcast Blaster: http://www.podcastblaster.com/directory/Games-Hobbies/

۲۴٫ Defeat the drama: http://podcast.defeatthedrama.com/

۲۵٫ Podcast Land: http://podcastland.com/podcasts/73624/ready-player-2

۲۶٫ Serial Podcast: http://serialpodcast.org/

۲۷٫ ۱۰۰ words podcast: http://100wordspodcast.com/

۲۸٫ Read to lead podcast: http://readtoleadpodcast.com/

۲۹٫ Learn out loud: http://www.learnoutloud.com/…/Better-at-English-Podca…/۲۸۲۴۶

۳۰٫ ۴۸ days: http://www.48days.com/category/48-days-podcast

پوسته Mission News توسط Compete Themes.