دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در “عمومی”

منتخبین طراحی سوال برتر

پایه دوازدهم   سمیه رضایی کخا    ناحیه ۲

پایه یازدهم   حمیده جمشیدزهی   سراوان

ارزیابی عملکرد نواحی ومناطق استان

رتبه اول       سراوان                   سرکار خانم شهرزاده شیخ زاده

رتبه دوم        ناحیه ۲ زاهدان     سرکار خانم سمیه رضایی کخا

رتبه سوم      چابهار وکنارک       سرکار خانم فاطمه بامدی و خانم پورمحمدی

 

برنامه عملیاتی گروه آموزشی زبان انگلیسی استان

برنامه عملیاتی گروه آموزشی زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه استان سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی ۹۸ – ۹۹ از پیوند زیر قابل دریافت است.

 

برنامه_عملیاتی_استان_سیستان_وبلوچستان

کسب رتبه نخست کشوری جشنواره خوارزمی

 

کسب رتبه اول جشنواره نوجوان خوارزمی در محور زبان انگلیسی  را خدمت استاد فرهیخته ،زحمتکش و صبور جناب آقای بهرادفر و دانش آموزان عزیزشون هستی جهانتیغ  و دیانا جمالزهی تبریک عرض میکنیم.

 

منتخبین جشنواره فیلم آموزشی وطراحی سوال ۹۷-۹۸

شهرزاد شیخ زاده  طراحی سوال دوازدهم – نوبت دوم سراوان
محمداویس پیام  تولید فیلم ومحتوی الکترونیکی
سراوان
دین محمد پیام  طراحی سوال دوازدهم- نوبت اول سراوان
پوسته Mission News توسط Compete Themes.