دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در “نامه های صادره”

نامه هایی که به عنوان بخشنامه از طرف گروه آموزشی زبان انگلیسی ارسال می گردد.

مسابقه طرح درس نویسی کتاب زبان انگلیسی پایه دهم

با سلام و احترام
گروه آموزشی زبان انگلیسی استان در اجرای برنامه عملیاتی خود در نظر دارد مسابقه طرح درس نویسی را از بخش writing درس دوم کتاب زبان انگلیسی پایه دهم (صفحات ۶۷-۶۲) بر اساس ملاک های ارزیابی زیر برگزار نماید.لذا شایسته است ضمن اطلاع رسانی اقدام لازم نسبت به ارسال آثار همکاران محترم به صورت فایل WORD و PDFتا مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۹۵ به صورت لوح فشرده یا از طریق پست الکترونیکی ((sbenglishdepartment1390@yahoo.com صورت گیرد. ضمنا آثار برتر به دبیرخانه راهبری زبان انگلیسی جهت شرکت در مسابقه کشوری ارسال خواهد شد. طرح درس ها می بایست در بازه زمانی ۴۵ دقیقه طراحی گردد.
ردیف ملاک های ارزیابی ضریب ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱ تنظیم شناسنامه طرح درس(شامل کلاس، موضوع، تاریخ، مشخصات اعضای گروه و..)، اصول نگارشی و نحوه ی تدوین و زیبایی ۱
۲ اهداف کلی رفتاری و توجه به تدوین حیطه ها( شناختی ، عاطفی، روانی حرکتی) ۲
۳ پیش بینی رفتار ورودی – سنجش آغازین ( توجه به تکالیف درسی و بازخورد) ۱
۴ فضا و مدل کلاس( سنتی ، آزمایشگاهی ، کتابخانه ای، گروه کوچک و…) ۱
۵ پیش بینی شروع مناسب و ایجاد انگیزه ۱
۶ پیش بینی روش های تدریس ۲
۷ پیش بینی مراحل اجرای تدریس و تنظیم محتوا ۲
۸ پیش بینی مواد و رسانه های آموزشی لازم مانند فیلم ، نرم افزار، اینترنت و … با رعایت تناسب و تنوع ۲
۹ زمان بندی مراحل تدریس ۱
۱۰ پیش بینی فعالیت های دانش آموزان ۲
۱۱ پیش بینی فعالیت های معلم ۱
۱۲ جمع بندی ۱
۱۳ ارزشیابی تکوینی( تنوع- روش-ارائه بازخورد) ۱
۱۴ ارزشیابی پایانی ( تنوع – روش-ارائه بازخورد) ۱
۱۵ تعیین تکلیف ( تناسب با محتوا، خلاقیت و جذابیت ، تنوع تناسب با جنبه های مختلف رشد) ۱
جمع امتیاز هر ستون
جمع کل امتیاز: ( حداکثر ۱۰۰امتیاز) با حروف:…………………

برگزاری مسابقه آزمون آنلاین

به : مدیریت/ اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحیه
موضوع : برگزاری مسابقه آزمون آنلاین
با سلام و احترام
گروه زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه در نظر دارد یک دوره مسابقه آزمون آنلاین ویژه دانش آموزان پایه سوم و دبیران درس مذکور را بر اساس شرایط ذیل برگزار نماید، شایسته است اقدام لازم نسبت به اطلاع رسانی به افراد ذینفع صورت گیرد.
الف: شرایط مسابقه آنلاین دانش آموزی
۱- تمامی دانش آموزان مقطع فوق می توانند دراین مسابقه شرکت کنند.
۲- آزمون ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۷/۲/۱۳۹۴ برگزار می گردد.
۳- طراحی سؤالات مسابقه بر اساس محتوای کتاب زبان انگلیسی پایه سوم صورت می پذیرد.
ب: شرایط مسابقه آنلاین دبیران
۱ـ آزمون ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۴ برگزار می گردد.
۲- طراحی سؤالات مسابقه بر اساس محتوای کتاب « Practice of English Language Teaching pp.210-280» صورت می پذیرد. کتاب مذکور از طریق سایت گروه به آدرس e2.gasb.ir قابل دریافت است. لازم به ذکر است که شرکت در این آزمون از طریق سایت گروه به آدرس e2.gasb.ir صورت می پذیرد.

تهیه پاورپوینت

با سلام و احترام

       گروه آموزشی زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه در نظر دارد یک دوره مسابقه تدریس ویژه دبیران مذکور از موضوعات کتاب زبان انگلیسی ۳ به صورت تهیه پاورپوینت بر اساس جدول پیوستی برگزار نماید.شایسته است ضمن اطلاع رسانی اقدام لازم نسبت به ارسال آثار همکاران محترم در قالب لوح فشرده از طریق مکاتبات اداری و یا پست الکترونیک:

((sbenglishdepartment1390@yahoo.comتا مورخ ۱/۱۲/ ۹۳ به این  اداره کل صورت گیرد.

 

فراخوان مقاله

با سلام و احترام

       گروه زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه استان در راستای برنامه عملیاتی خود در نظر دارد یک دوره مسابقه مقاله نویسی ویژه دبیران رشته مذکوربرگزار نماید، شایسته است ضمن اطلاع رسانی اقدام لازم نسبت به جمع آوری و ارسال آثار همکاران محترم به صورت فایل wordاز طریق مکاتبات اداری و یا پست الکترونیکی sbenglishdepartment1390@yahoo.com تا مورخ۲۵/۱/ ۹۴به این اداره کل صورت گیرد.ضمناً دبیران محترم می توانند برای اطلاعات بیشتر به سایت www.samanketab.roshdmag.ir مراچعه نمایند.

« لازم به ذکر است که مقالات برتر ضمن تقدیر کتبی به دبیرخانه راهبری ارسال می گردد.»

 

 

 

طراحی، تدوین و تالیف یک درس برای کتاب زبان انگلیسی

با سلام و احترام
گروه آموزشی زبان انگلیسی استان در راستای اجرای برنامه عملیاتی خود در نظر دارد که در طراحی ، تدوین و تالیف یک درس از کتاب زبان انگلیسی پایه اول دوره دوم متوسطه بر اساس محتوی آموزشی کتب جدیدالتالیف دوره اول متوسطه و برنامه درس ملی در حوزه یادگیری زبان های خارجی مشارکت نماید.لذا شایسته است ضمن اطلاع رسانی اقدام لازم نسبت به ارسال آثار همکاران محترم برای درج در کتاب مذکور به صورت فایل WORD تا مورخ ۱۵/ ۱۰/ ۹۴ از طریق مکاتبات اداری یا پست الکترونیکی ((sbenglishdepartment1390@yahoo.com به این اداره کل صورت گیرد.
لازم به ذکر است که قالب ذیل به عنوان نمونه برای طراحی، تدوین و تالیف یک درس معرفی می گردد..

۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
Vocabulary Skill-based tasks Structures Functions Title (theme) Pages Lesson
Writing Reading Speaking Listening
۱
۲

توضیحات
۱- ترتیب دروس ۲-شماره صفحات ۳ – عنوان انتخاب شده برای هر درس ۴- کارکردهای ارتباطی زبان در زمینه مهارت های کاربردی زبان ۵- مقولات و مباحث دستوری و گرامری که در سطح دوره دوم متوسطه و همسو و در امتداد با مباحث دستوری و گرامری کتاب های زبان انگلیسی دوره اول متوسطه بوده و زمینه ساز پیشرفت در سطوح بالاتر باشد ۶- ۷-۸-۹- این قسمت در برگیرنده چهار مهارت اصلی یادگیری یک زبان می باشد و تمرینات و taskهای متناسب با سایر بخش های یک درس ارایه گردد.۱۰- واژگان و اصطلاحات جدید در هر درس .

شیوه نامه طراحی آموزشی

با سلام و احترام
گروه زبان انگلیسی استان در راستای اجرای برنامه عملیاتی خود در نظر دارد با همکاری دبیران محترم زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه با توجه به برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در حوزه تربیت و یادگیری زبان های خارجی در دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم به بررسی طولی و عرضی درس یک کتاب هفتم از سری کتاب های Prospect متوسطه دوره اول بپردازد و ارتباط موجود بین کتاب های جدیدالتالیف ( زبان انگلیسی دوره متوسطه اول Prospect ) و کتاب های موجود ( زبان انگلیسی دوره متوسطه دوم که در حال آموزش و یادگیری در نظام آموزشی کشور است ) را بررسی نماید. لذا شایسته است ضمن اطلاع رسانی نسبت به جمع آوری و ارسال نقد و بررسی های همکاران از طریق ایمیل گروه زبان ((sbenglisgdepartment1390@yahoo.com یا در قالب لوح فشرده حداکثر تا تاریخ 15/ 11/ 93 اقدام گردد.

بر روی شیوه نامه طراحی آموزشی کلیک کنید.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.