دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در

آزمون آنلاین وی‍ژه دبیران

با سلام
آزمون آنلاین ویژه دبیران زبان انگلیسی متوسطه دوم با ارایه گواهی ضمن خدمت برگزار می شود.
زمان:سه شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۳ ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰

منبع : How to teach English by Jeremy Harmer فصلهای ۱۴,۱۳,۱۲,۱۰,۹,۸,۷,۳

پوسته Mission News توسط Compete Themes.