دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در

English Language Association

نظر به اهمیت و جایگاه انجمن های علمی و تاثیر آنها در ارتقای کیفیت سطح آموزش و دیگر ابعاد فرهنگی،گروهی متشکل از سه نفر واجد شرایط و مورد تایید به عنوان موسس انجمن علمی زبان انگلیسی استان سیستان و بلوچستان،در دیداری با مدیریت محترم تامین نیروی انسانی و ضمن خدمت استان ،درخواست مکتوب خود را جهت اخذ مجوز به مدیریت مربوطه ارایه کردند. (بیشتر…)

مسابقه Speaking task

مسابقه طرح درس روزانه speaking درس دو ,۱ Vision تا تاریخ ۹۶/۱۱/۰۹ تمدید شد.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.