دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در اکتبر 2015

شیوه نامه طراحی آموزشی درس زبان انگلیسی

با سلام

احتراما برای جزییات بیشتر پیرامون طراحی یک درس و بررسی طولی و عرضی درس ۲ از کتاب نهم

شیوه نامه طراحی آموزشی درس زبان انگلیسی را ملاحظه نمایید.لطفاTarahiAmozeshi را کلیک کنید

پوسته Mission News توسط Compete Themes.