دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در نوامبر 2015

طراحی و تدوین یک درس

با سلام و احترام
گروه آموزشی زبان انگلیسی استان در راستای اجرای برنامه عملیاتی خود در نظر دارد که در طراحی ، تدوین و تالیف یک درس از کتاب زبان انگلیسی پایه اول دوره دوم متوسطه بر اساس محتوی آموزشی کتب جدیدالتالیف دوره اول متوسطه و برنامه درس ملی در حوزه یادگیری زبان های خارجی مشارکت نماید.لذا شایسته است ضمن اطلاع رسانی اقدام لازم نسبت به ارسال آثار همکاران محترم برای درج در کتاب مذکور به صورت فایل WORD تا مورخ ۱۵/ ۱۱/ ۹۴ از طریق مکاتبات اداری یا پست الکترونیکی ((sbenglishdepartment1390@yahoo.com به این اداره کل صورت گیرد.
لازم به ذکر است که قالب ذیل به عنوان نمونه برای طراحی، تدوین و تالیف یک درس معرفی می گردد..
۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
Vocabulary Skill-based tasks Structures Functions Title (theme) Pages Lesson
Writing Reading Speaking Listening
…. …. …. …. …. …. …. …. …. ۱
…. …. …. …. …. …. …. …. …. ۲
…. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
توضیحات
۱- ترتیب دروس ۲-شماره صفحات ۳ – عنوان انتخاب شده برای هر درس ۴- کارکردهای ارتباطی زبان در زمینه مهارت های کاربردی زبان ۵- مقولات و مباحث دستوری و گرا مری که در سطح دوره دوم متوسطه و همسو و در امتداد با مباحث دستوری و گرامری کتاب های زبان انگلیسی دوره اول متوسطه بوده و زمینه ساز پیشرفت در سطوح بالاتر باشد ۶- ۷-۸-۹- این قسمت در برگیرنده چهار مهارت اصلی یادگیری یک زبان می باشد و تمرینات و taskهای متناسب با سایر بخش های یک درس ارایه گردد.۱۰- واژگان و اصطلاحات جدید در هر درس .

برگزاری جلسه و کارگاه

به : مدیریت / اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱/۲ زاهدان / نصرت آباد / میرجاوه
موضوع : کارگاه آموزشی

با سلام و احترام
گروه آموزشی زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه در نظر دارد کارگاه آموزشی ویژه دبیران نواحی ۱ و ۲ زاهدان،نصرت آباد و میرجاوه را پیرامون روش تدریس CLT از ساعت ۳۰/۱۶ روز دوشنبه مورخ۹/۹/ ۹۴ در محل ساختمان گروه های آموزشی دوره متوسطه استان واقع در خیابان شریعتی روبروی دبستان دخترانه نامجو برگزار نماید ،شایسته است اقدام لازم نسبت به اطلاع رسانی دبیران ذینفع برای شرکت در کارگاه مذکور صورت گیرد.
زورقی
معاون اموزش متوسطه استان

رونوشت:
– اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره متوسطه ( گروه زبان انگلیسی متوسطه دوم )

بررسی کتاب زبان انگلیسی پایه نهم درس دو

با سلام و احترام
گروه آموزشی زبان انگلیسی استان در اجرای برنامه عملیاتی خود و با در نظر گرفتن محتوای برنامه درسی ملی در حوزه تربیت و یادگیری زبان های خارجی و به منظور شناسایی ارتباط موجود و ارائه راهکار برای ایجاد ارتباط مؤثر بین محتوای کتاب های جدیدالتألیف زبان دوره متوسطه اول (Prospect) و کتاب های انگلیسی موجود دوره دوم،در نظر دارد با همکاری دبیران محترم متوسطه دوره دوم به بررسی طولی و عرضی درس دو ازکتاب پایه نهم بپردازد. لذا شایسته است ضمن اطلاع رسانی،اقدام لازم نسبت به جمع آوری و ارسال نقطه نظرات همکاران (شامل تحلیل، بررسی رویکرد و شیوه های آموزشی ) در محیط word و در قالب لوح فشرده حداکثر تا تاریخ ۱/ ۱۱/ ۹۴ به این اداره کل صورت پذیرد.
برای تسریع در مکاتبه از طریق ایمیل گروه آموزشی زبان انگلیسی به آدرس ((sbenglishdepartment1390@yahoo.comنیز ارسال شود.
لازم به ذکر است شیوه نامه مذکور در پایگاه اطلاع رسانی e2.gasb.ir http:// قابل دریافت است .

پوسته Mission News توسط Compete Themes.