دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در ژانویه 2016

برنامه عملیاتی گروه زبان انگلیسی استان در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴

قابل توجه سر گروههای محترم نواحی و مناطق استان 

برنامه عملیاتی گروه زبان انگلیسی استان به شرح زیر تنظیم و اعلام می گردد. سرگروههای محترم مناطق و نواحی موظفند برنامه های عملیاتی خود را منطبق با  برنامه عملیاتی استان تنظیم نمایند و فعالیتهای مندرج در این برنامه را به اطلاع همکاران برسانند، در فراهم سازی زمینه مشارکت همکاران بکوشند و در جمع آوری آثار و فعالیتهای خواسته شده و ارسال آنها به گروه زبان استان  نهایت سعی و اهتمام خود را مبذول دارند. لازم به ذکر است که امتیازات تخصیص یافته به فعالیتها در برنامه عملیاتی گنجانده شده است و گروه زبان استان بر این اساس فعالیتهای گروههای مناطق و نواحی را ارزیابی می نماید.

برای دریافت برنامه اینجا را کلیک کنید.

 

 

بررسی طولی عرضی

با سلام

به اطلاع همکاران و سرگروههای محترم می رساند آثار خود را در زمینه بررسی طولی و عرضی کتاب پایه نهم درس دوم در اسرع وقت ارسال نمایند.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.