دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در نوامبر 2016

مسابقه طرح درس نویسی کتاب زبان انگلیسی پایه دهم

با سلام و احترام
گروه آموزشی زبان انگلیسی استان در اجرای برنامه عملیاتی خود در نظر دارد مسابقه طرح درس نویسی را از بخش writing درس دوم کتاب زبان انگلیسی پایه دهم (صفحات ۶۷-۶۲) بر اساس ملاک های ارزیابی زیر برگزار نماید.لذا شایسته است ضمن اطلاع رسانی اقدام لازم نسبت به ارسال آثار همکاران محترم به صورت فایل WORD و PDFتا مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۹۵ به صورت لوح فشرده یا از طریق پست الکترونیکی ((sbenglishdepartment1390@yahoo.com صورت گیرد. ضمنا آثار برتر به دبیرخانه راهبری زبان انگلیسی جهت شرکت در مسابقه کشوری ارسال خواهد شد. طرح درس ها می بایست در بازه زمانی ۴۵ دقیقه طراحی گردد.
ردیف ملاک های ارزیابی ضریب ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱ تنظیم شناسنامه طرح درس(شامل کلاس، موضوع، تاریخ، مشخصات اعضای گروه و..)، اصول نگارشی و نحوه ی تدوین و زیبایی ۱
۲ اهداف کلی رفتاری و توجه به تدوین حیطه ها( شناختی ، عاطفی، روانی حرکتی) ۲
۳ پیش بینی رفتار ورودی – سنجش آغازین ( توجه به تکالیف درسی و بازخورد) ۱
۴ فضا و مدل کلاس( سنتی ، آزمایشگاهی ، کتابخانه ای، گروه کوچک و…) ۱
۵ پیش بینی شروع مناسب و ایجاد انگیزه ۱
۶ پیش بینی روش های تدریس ۲
۷ پیش بینی مراحل اجرای تدریس و تنظیم محتوا ۲
۸ پیش بینی مواد و رسانه های آموزشی لازم مانند فیلم ، نرم افزار، اینترنت و … با رعایت تناسب و تنوع ۲
۹ زمان بندی مراحل تدریس ۱
۱۰ پیش بینی فعالیت های دانش آموزان ۲
۱۱ پیش بینی فعالیت های معلم ۱
۱۲ جمع بندی ۱
۱۳ ارزشیابی تکوینی( تنوع- روش-ارائه بازخورد) ۱
۱۴ ارزشیابی پایانی ( تنوع – روش-ارائه بازخورد) ۱
۱۵ تعیین تکلیف ( تناسب با محتوا، خلاقیت و جذابیت ، تنوع تناسب با جنبه های مختلف رشد) ۱
جمع امتیاز هر ستون
جمع کل امتیاز: ( حداکثر ۱۰۰امتیاز) با حروف:…………………

نقد و بررسی کتاب دهم

به : مدیریت/ اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحیه
موضوع : مسابقه نقد و بررسی کتاب زبان انگلیسی پایه دهم
با سلام و احترام
گروه آموزشی زبان انگلیسی استان در اجرای برنامه عملیاتی خود در نظر دارد مسابقه نقد و بررسی درس دوم از کتاب زبان انگلیسی پایه دهم (کار و دانش آموز) را بر اساس شاخص های زیر برگزار نماید.لذا شایسته است ضمن اطلاع رسانی اقدام لازم نسبت به ارسال آثار همکاران محترم به صورت فایل WORD و PDFتا مورخ ۱۵/ ۱۰/ ۹۵ به صورت لوح فشرده یا پست الکترونیکی ((sbenglishdepartment1390@yahoo.com صورت گیرد. ضمنا آثار برتر به دبیرخانه راهبری زبان انگلیسی جهت شرکت در مسابقه کشوری ارسال خواهد شد.

شاخص هایی که می تواند در فرایند نقد و بررسی کتاب چه از نظر face validity و چه از لحاظ content validityموثر باشد:
الف) عناصرنقد و بررسی کتب درسی (چه چیزی را باید نقد کنیم ؟)
۱- اهداف کتاب ۲- متن کتاب ۳- فعالیت ها و تمرین های کتاب ۴-اشکال،تصاویرونمودارهای کتاب ۵- حجم کتاب متناسب با زمان اختصاص داده شده
ب) با توجه به چه معیار ها و شاخص هایی کتب درسی را نقد کنیم؟
۱- انتخاب اهداف مناسب به لحاظ نیاز دانش آموزان
۲- انتخاب اهداف مناسب به لحاظ ضرورت های زندگی اجتماعی ، دانش افزایی ، مهارت آموزی و ایجاد نگرش ها و گرایش های مناسب در زمینه تحصیل و کسب موفقیت ها
۳- انتخاب اهداف مناسب با توجه به یافته های جدید علمی ۴- هماهنگی بین اهداف کتاب ۵- هماهنگی بین اهداف کلی و جزئی
۶- هماهنگی بین اهداف و محتوای کتاب و سند درس ملی (بخش زبان انگلیسی)
۷- توازن بین اهداف شناختی، عاطفی و مهارتی ۸- رعایت استاندارد های نگارشی ۹- تنوع و جذابیت اهداف و محتوای کتاب
۱۰- ترغیب مخاطبان به مشارکت در امر یادگیری ۱۱- تشویق دانش آموزان به بحث و گفتگو و کار و فعالیت گروهی
۱۲- رعایت اصول تعلیم و تربیت دانش آموز محور و اصول یادگیری ۱۳– فراهم نمودن امکان ارزشیابی
۱۴- ارتباط مبحث درسی با رشد شناختی دانش آموزان . ۱۵- توجه به مهارت هایی مانند حل مسئله
۱۶- ایجاد و تقویت خلاقیت و ابتکار در دانش آموزان .
۱۷- هماهنگی اهداف مباحث با نیازهای امروز ( کاربرد مبحث در زندگی روزمره ) دانش آموز.
۱۸- تناسب و هماهنگی بین مفاهیم درس و تصاویر و شکل های رسم شده .
۱۹- اثر رنگ ها، شکل ها، طرح ها در برانگیختن ذوق و شوق دانش آموزان .
۲۰- رعایت ارائه مطالب از ساده به مشکل ، از عینی به ذهنی در تنظیم محتوای درس.
۲۱- تناسب تمرین های درس با رشد ذهنی دانش آموزان .
۲۲- کافی بودن تعداد تمرین ها و مسئله ها در مبحث درسی .
۲۳- اشتباهات علمی در تمرین ها و مثال های درس .
۲۴- هماهنگی و ارتباط منطقی بین مبحث مورد نظر در این درس با مطالب کتابها در سایر پایه ها .
۲۵- هماهنگی و ارتباط منطقی میان مبحث مورد نظر در این پایه با سایر مطالب کتاب .
۲۶- شیوه ی نگارش ، و کاربرد واژگان در متن ( از جهت قابل فهم بودن ) با توجه به رشد سنی و آموخته های دانش آموزان است.
۲۷- رعایتارتباط طولی مطالب در تنظیم محتوای درس .

پاورپوینت

باسلام

برای دریافت پاورپوینت Reading   اینجا را کلیک کنید .

پوسته Mission News توسط Compete Themes.