دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در ژانویه 2017

آزمون آنلاین وی‍ژه دبیران

با سلام
آزمون آنلاین ویژه دبیران زبان انگلیسی متوسطه دوم با ارایه گواهی ضمن خدمت برگزار می شود.
زمان:سه شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۳ ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰

منبع : How to teach English by Jeremy Harmer فصلهای ۱۴,۱۳,۱۲,۱۰,۹,۸,۷,۳

پوسته Mission News توسط Compete Themes.