دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

مسابقه طرح درس نویسی کتاب زبان انگلیسی پایه دهم

با سلام و احترام
گروه آموزشی زبان انگلیسی استان در اجرای برنامه عملیاتی خود در نظر دارد مسابقه طرح درس نویسی را از بخش writing درس دوم کتاب زبان انگلیسی پایه دهم (صفحات ۶۷-۶۲) بر اساس ملاک های ارزیابی زیر برگزار نماید.لذا شایسته است ضمن اطلاع رسانی اقدام لازم نسبت به ارسال آثار همکاران محترم به صورت فایل WORD و PDFتا مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۹۵ به صورت لوح فشرده یا از طریق پست الکترونیکی ((sbenglishdepartment1390@yahoo.com صورت گیرد. ضمنا آثار برتر به دبیرخانه راهبری زبان انگلیسی جهت شرکت در مسابقه کشوری ارسال خواهد شد. طرح درس ها می بایست در بازه زمانی ۴۵ دقیقه طراحی گردد.
ردیف ملاک های ارزیابی ضریب ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱ تنظیم شناسنامه طرح درس(شامل کلاس، موضوع، تاریخ، مشخصات اعضای گروه و..)، اصول نگارشی و نحوه ی تدوین و زیبایی ۱
۲ اهداف کلی رفتاری و توجه به تدوین حیطه ها( شناختی ، عاطفی، روانی حرکتی) ۲
۳ پیش بینی رفتار ورودی – سنجش آغازین ( توجه به تکالیف درسی و بازخورد) ۱
۴ فضا و مدل کلاس( سنتی ، آزمایشگاهی ، کتابخانه ای، گروه کوچک و…) ۱
۵ پیش بینی شروع مناسب و ایجاد انگیزه ۱
۶ پیش بینی روش های تدریس ۲
۷ پیش بینی مراحل اجرای تدریس و تنظیم محتوا ۲
۸ پیش بینی مواد و رسانه های آموزشی لازم مانند فیلم ، نرم افزار، اینترنت و … با رعایت تناسب و تنوع ۲
۹ زمان بندی مراحل تدریس ۱
۱۰ پیش بینی فعالیت های دانش آموزان ۲
۱۱ پیش بینی فعالیت های معلم ۱
۱۲ جمع بندی ۱
۱۳ ارزشیابی تکوینی( تنوع- روش-ارائه بازخورد) ۱
۱۴ ارزشیابی پایانی ( تنوع – روش-ارائه بازخورد) ۱
۱۵ تعیین تکلیف ( تناسب با محتوا، خلاقیت و جذابیت ، تنوع تناسب با جنبه های مختلف رشد) ۱
جمع امتیاز هر ستون
جمع کل امتیاز: ( حداکثر ۱۰۰امتیاز) با حروف:…………………

پوسته Mission News توسط Compete Themes.