دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

جشنواره طراحی سوال برتر پایه‌های دهم و یازدهم

به اطلاع همکارن محترم می رساند، جشنواره کشوری طراحی سوال برتر پایه‌های دهم و یازدهم زبان انگلیسی تا بیستم فروردین ماه ۹۷ تمدید شد. دستورالعمل و اطلاعات جشنواره از پیوند زیر قابل دریافت است.

بخشنامه: طراحی سوال برتر

پوسته Mission News توسط Compete Themes.