دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

English Language Association

نظر به اهمیت و جایگاه انجمن های علمی و تاثیر آنها در ارتقای کیفیت سطح آموزش و دیگر ابعاد فرهنگی،گروهی متشکل از سه نفر واجد شرایط و مورد تایید به عنوان موسس انجمن علمی زبان انگلیسی استان سیستان و بلوچستان،در دیداری با مدیریت محترم تامین نیروی انسانی و ضمن خدمت استان ،درخواست مکتوب خود را جهت اخذ مجوز به مدیریت مربوطه ارایه کردند. پس از مطالعه دقیق اساس نامه انجمن و مفاد مربوط به آن و پس از تشکیل جلسه ای توسط اعضای موسس،دیگر روال اداری آن توسط مدیریت مذکور به انجام رسید.پس از تایید صلاحیت اعضای موسس توسط وزارتخانه و صدور مجوز ،اقدامات اولیه (ابلاغ فراخوان از طریق اتوماسیون و فضای مجازی به ادارات آموزش و پرورش استان) جهت تشکیل مجمع عمومی و تعیین اعضای اجرایی انجمن صورت پذیرفت.
سرانجام اولین جلسه عمومی انجمن با اسقبال گسترده همکاران در تاریخ ۹۶/۱۰/۲۷ در مکان : سالن شهید مسلم کیخا برگزار گردید.در این جلسه ،اعضای اجرایی با رای همکاران انتخاب شدند .در این مجمع ۹ نفر اعضای اصلی و ۳ نفر اعضای علی البدل و ۲ نفر بازرس انتخاب شدند.

      

پوسته Mission News توسط Compete Themes.