دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

برگزاری مسابقه آزمون آنلاین

به : مدیریت/ اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحیه
موضوع : برگزاری مسابقه آزمون آنلاین
با سلام و احترام
گروه زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه در نظر دارد یک دوره مسابقه آزمون آنلاین ویژه دانش آموزان پایه سوم و دبیران درس مذکور را بر اساس شرایط ذیل برگزار نماید، شایسته است اقدام لازم نسبت به اطلاع رسانی به افراد ذینفع صورت گیرد.
الف: شرایط مسابقه آنلاین دانش آموزی
۱- تمامی دانش آموزان مقطع فوق می توانند دراین مسابقه شرکت کنند.
۲- آزمون ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۷/۲/۱۳۹۴ برگزار می گردد.
۳- طراحی سؤالات مسابقه بر اساس محتوای کتاب زبان انگلیسی پایه سوم صورت می پذیرد.
ب: شرایط مسابقه آنلاین دبیران
۱ـ آزمون ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۴ برگزار می گردد.
۲- طراحی سؤالات مسابقه بر اساس محتوای کتاب « Practice of English Language Teaching pp.210-280» صورت می پذیرد. کتاب مذکور از طریق سایت گروه به آدرس e2.gasb.ir قابل دریافت است. لازم به ذکر است که شرکت در این آزمون از طریق سایت گروه به آدرس e2.gasb.ir صورت می پذیرد.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.