دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گزارش جلسه

جلسه گروه آموزشی زبان انگلیسی متوسطه دوم استان سیستان و بلوچستان در مورخه 1393/9/10 در محل گروههای آموزشی استان برگزار گردید.در این جلسه در خصوص برنامه عملیاتی گروه ،روش های ارتقای کیفیت آموزش درس زبان و چگونگی استفاده از کلینک مجازی اطلاع رسانی گردید. سپس کارگاه آموزشی به منظور ” نقد و بررسی کتاب سوم” برگزار گردید.مشکلات موجود در کتاب بررسی و راه حل های علمی ارایه شد.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.