دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گزارش جلسه

جلسه گروه آموزشی زبان انگلیسی متوسطه دوم استان سیستان و بلوچستان در مورخه ۱۳۹۸/۹/۱۹ در محل گروههای آموزشی استان برگزار گردید.در این جلسه در خصوص آموزش مهارت شنیداری براساس سطح دانش آموزان همراه با نمونه کارهای کلاسی، معرفی سایت های مفید وعلمی آموزش شنیداری وشیوه برگزاری شبه نهایی گفتمان صورت گرفت.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.