دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

شهرزاد شیخ زاده

۱_رتبه اول کشوری در تالیف یک درس پیشنهادی برای کتاب جدیدالتالیف پایه دهم.اردیبهشت ۹۵

۲_رتبه اول کشوری در تولید محتوای الکترونیکی_اسفند ۹۲ .

۳_ رتبه برتر کشوری در دومین همایش کشوری درس پژوهی _تبریز ۹۵

۴_ رتبه سوم کشوری در یازدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس _اردبیل ۹۴

۵_دبیر علمی اولین کنفرانس زبان انگلیسی استان سیستان و بلوچستان در شهرستان سراوان- اردیبهشت۹۶
۶_داور روش تدریس در دوازدهمین و سیزدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس مرحله شهرستانی.
۷_ مدرس دوره های ضمن خدمت کتابهای جدیدالتالیف متوسطه دوم
۸ _دارنده گواهینامه بین‌المللی British Council در
_ ToT (training of trainers)
_ Assessment
_ Getting started
_ engaging with learning technologies ,cyber well being

۹_برگزار کننده کارگاههای مجزا با روشهای بین‌المللی ICA در مورد
Vocabulary
Grammar
,Reading,
writing,
listening
و همچنین کارگاههای
_ تولید محتوا
_ تغییر و نو آوری در تدریس زبان انگلیسی

۱۰_مقالات:
۰ «تاثیر حجاب و عفاف بر سلامت روانی زن »
۰The ergative construction in Saravani dialect.
۰بررسی الگوهای تدریس فعال با روشهای تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان

پوسته Mission News توسط Compete Themes.