دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

دین محمد پیام

رشته تحصیلی : لیسانس دبیری زبان انگلیسی از دانشگاه تربیت معلم تهران( دانشگاه خوارزمی)

سابقه خدمت تجربی : ۱۳ سال

  • اداره آموزش و پرورش منطقه بم پشت – دبیرستان شهید مطهری سیرکان – ۱۰ سال
  • مدیریت آموزش و پرورش سراوان – دبیرستان تیزهوشان پسرانه شهید بهشتی – ۳ سال

فعالیتهای علمی:

  1. سر گروه زبان انگلیسی منطقه بم پشت به مدت ۲ سال
  2. کسب عنوان معلم نمونه منطقه بم پشت اردیبهشت ۸۶
  3. کسب رتبه اول استان در جشنواره روشهای نوین تدریس دوره متوسطه -۸۹
  4. کسب رتبه دوم کشوری جشنواره الگوهای برتر تدریس سال ۸۹
  5. کسب رتبه اول استانی الگوهای برتر تدریس زبان انگلیسی مبتنی بر درس پژوهی دوره متوسطه اول سال ۹۵
  6. کسب رتبه برتر کشوری در دومین همایش کشوری درس پژوهی تبریز ۹۵
  7. داور تدریس جشنواره الگوهای برتر تدریس مرحله شهرستانی
پوسته Mission News توسط Compete Themes.